Kontakt NO

MICHAEL MORELL


Arkitekt, Design ansvarlig.


 

Michael Morell kommer fra Aalborg og er ansvarlig for firmaets designlinje.


 

Han har opp gjennom årene mottatt flere arkitekturpriser og annerkjennelser i diverse tidsskrifter pga. de unike og kompromissløse arkitektoniske uttrykk.


 

Michael er utdannet tømrer, bygningskonstuktør BTH og arkitekt gjennom 18 år som selvstendig. Han er sterk konseptuelt og starter alltid opp med skisseringsfasen og har det overordnede ansvaret i alle oppgaver, hvor hovedidéene skapes - både som skisserende arkitekt og som sparringspartner for firmaets øvrige ansatte.


 

Michael er fortrolig med alle fasene i prosjekteringen, fra programmering til detaljprosjektering, og er spesialisert innenfor kontor, administrasjon, eneboliger, ombygginger og interiør/eksteriør, samt konseptutvikling.


 

Det er viktig for ham at hovedidéen fra skisseringsfasen forfølges hele veien gjennom prosjekteringsprosessen, så det finnes en sammenheng fra konsept til minste detalj.


 

Han elsker detaljen - materialet, og er kompromissløs med tanke på hans design og ideer. Han er ansvarlig for prosjektet fra start til slutt og på byggeplassen følger han selv med på sidelinjen, når det kommer til styring og tilsyn.


 

Han har ansvaret for å holde kontakten med byggherre i hele designforløpet, og han har det overordnede ansvaret for hele designprosessen.

 

MORELL ARCHITECTURE

MICHAEL MORELL


Arkitekt


Tlf. +45 2040 4380

micheal@morell-arch.dk

ANDRAS VALER KISS


Arkitekt, Graphic designer


MORELL ARCHITECTURE

Addresse:
TLF.   

CVR:

Mo.Aps

Algade 46D

9300 Sæby / DK


+45 20404380 / +45 23849844

35 68 26 51

ANDRAS VALER KISS


Andras er firmaets unge arkitekt, som ble uteksaminert som arkitekt fra Arkitektur & Design-linjen på Aalborg Universitet i 2015.


Han er Michael Morells assistent og hjelper ham gjennom hele designfasen.


 

Hans primære ansvarsområde er det grafiske design i skisseprosjektet, og han holder dessuten styr på alle løse tråder, når papirer flyr rundt innen avlevering.


 

Andras kommer fra Ungarn og har vært hos oss i nesten 5 år.


MORELL ARCHITECTURE | MO.APS  | ALGADE 46D, 9300 SÆBY - DENMARK  |  TLF +45 20 40 43 80

  Copyright © All Rights Reserved