Miljo

MILJØ OG ENERGI

I alle vores projekter tænker vi på miljø og energiforbrug. Vi gør alt hvad vi kan for at indarbejde løsninger i byggeriet, hvor vi sikrer indeklima, og lav energiforbrug i vores design.


Vi optimerer vores konstruktioner løbende, og allerede i skitseringsfasen arbejder vi med energiforbruget. - vi ved hvad forbruget er når kunden ser de første streger fra os.


Vores huse er altid udført min. som lavenergihuse kl. 1 - BR 2015


Det er et af de områder vi arbejder meget med på tegnestuen, hvor vi hver gang forsøger at tilpasse vores design til miljøet for på den måde at reducere CO2 udslippet til vores natur mest muligt.


Vi har kompetencen på tegnestuen, hvor vi har medarbejdere, der er uddannet "Passivhusdesigner" efter passivhuskriterierne ved Passivhaus Instituttet i Darmstadt/Tyskland.


Det er vores ansvar som arkitekter og designere at bygge så bæredygtigt som det er muligt i forhold til budget, tid og design.


Vores tegnestue vil desuden i løbet af foråret næsten blive "papirløst" vi vil i alle sammenhænge tilstræbe at vi leverer alt vores projektmaterialet digitalt fremover, for på denne måde at hjælpe vores natur.

MORELL ARCHITECTURE | MO.APS  | ALGADE 46D, 9300 SÆBY - DENMARK  |  TLF +45 20 40 43 80

  Copyright © All Rights Reserved